lzhodišče: Dolenje Podpoljane (avtobusna postaja ob regionalni cesti Ljubljana-Kočevje).

Pot: asfalt/makadam/kolovoz

Razdalja: cca. 12 km

Slemena št.1.

Dolenje Podpoljane – Junčje – Marolče – Andol – Sv. Gregor – Hojče – Gašpinovo – Maršiči – Praproče – Ortnek – Dolenje Podpoljane

 

Pohod začnemo v Dolenjih Podpoljanah (avtobusna postaja ob regionalni cesti Ljubljana-Kočevje). Tukaj parkiramo avto in se odpravimo po makadamski cesti, ki pelje skozi železniški tunel. Cesta je obdana s smrekovim gozdom, vzdolž teče potoček Zastava, zato ob cesti kmalu uzremo tudi bivši mlin. Ob poti se čudimo lepoti visokih smrek z neverjetno ravnimi debli. Po približno pol ure prispemo do asfaltne lokalne ceste, ki pelje na Sv. Gregor, usmerimo se torej levo navzgor in pot nadaljujemo skozi majhne zaselke, obdane s širokimi travnatimi pobočji. Pogled je odprt na vse strani, tudi na hriboviti svet Rut, na Osolnik, Ahac, Mišjo dolino ter področje Roba. Že od daleč uzremo cerkev na  Sv. Gregor-ju in na tej točki si vzamemo čas za počitek. Nato nadaljujemo pot levo v smeri Ortneka skozi slikovite vasi, ves čas pa se nam pogledi usmerijo desno na hrib Veliki Žrnovec z razvalinami Starega Ortneškega gradu, pred nami naravnost pa na pobočja nad vasjo Velike Poljane vse do Grmade. Celotna pot, razen prvega dela, ki vodi skozi gozd, je meni najbolj slikovita zaradi odprtih pogledov na hriboviti del naše Ribniške doline, posejane z majhnimi vasicami.  Za zadnji del pohoda, ko pridemo do regionalne ceste Kočevje-Ljubljana, pa  iz Ortneka smer levo do parkirišča, predlagam, da  uporabite varno pot čez travnata pobočja. Hoja ob regionalni cesti je nevarna, prav tako ne hodite po železniški progi, kjer trenutno spet vozi vlak.  Vabljeni v prekrasni svet hribovitih in razglednih Slemen.